Phương thức thanh toán nào được chấp nhận?

Online: COD & chuyển khoản ngân hàng.

Trong những cửa hàng kí gửi: tiền mặt & thẻ tín dụng. 

Phí giao hàng là bao nhiêu?

Chúng tôi miễn phí dịch vụ giao hàng cho các đơn hàng tại Việt Nam. 

Bằng cách nào tôi sẽ nhận được xác nhận rằng đơn hàng của tôi đã được đặt thành công?

Xác nhận đơn hàng sẽ được gửi đến email của bạn. Bạn cần đảm bảo rằng email bạn nhập vào khi đặt hàng là địa chỉ email chính xác mà bạn có quyền truy cập.